Radek Folta - vjezdové systémy, stínící technika

VJEZDOVÉ SYSTÉMY > Automatické závory

AUTOMATICKÉ ZÁVORY

 

charakteristika:
Závory slouží jako funkční ochrana před neoprávněným vniknutím do soukromých, podnikových či parkovacích prostor. Automatické závory jsou dodávány v několika variantách umožňujících nepřetržitý intenzivní provoz. Jsou řízeny mikroprocesorem a poháněny výkonným elektromotorem. Skládají se z ocelové, povrchově upravené skříně s ovládacím mechanismem a ramene různého provedení s možností integrace příslušenství.

volitelné příslušenství:
- kloubové rameno (nízký strop)
- detektor přítomnosti, bezpečnostní lišta
- pevná nebo pohyblivá podpěra, sloupky pro fotočidla
- osvětlení ramene, bezpečnostní maják, semafor
- značka STOP, sloupek pro ovládací prvky
- dálkové nebo tlačítkové ovládání
- klíčový spínač, čtečka karet
- přístupový systém

použití:
- vjezdy do soukromých i podnikových areálů
- garážové domy, podzemní parkoviště
- menší i větší parkoviště, hotelové parkoviště

ovládání:
- Automatické (dálkové nebo tlačítkové ovládání, klíčový spínač, čtečka karet, přístupový systém).montáž:
Způsob montáže se liší v závislosti na zvoleném typu závory. Zpravidla se ocelová skříň ukotvuje do předem připraveného betonového základu upraveného pro průchod kabelů.

VJEZDOVÉ SYSTÉMY
STÍNÍCÍ TECHNIKA
Kontaktní adresa: Radek Folta, Hulince 393/6, Valašské Meziříčí 757 01, mobil: +420 608 828 975, tel./fax: +420 571 629 975, e-mail: info@radek-folta.cz